SPO2 sensor og temperatursonde

  • Engangstemperatursonde og engangs SPO2-sensor

    Engangstemperatursonde og engangs SPO2-sensor

    Produktkode for engangstemperatursonde BOT-B/BOT-D/BOT-Q Introduksjon Engangskroppstemperatursonden bruker de fysiske egenskapene at resistiviteten til høypresisjonstermistoren på sondeenden endres med endringen i ytre temperatur for å koble til kroppen temperatursonde til monitoren med kroppstemperaturovervåkingsmodul.Impedansendringen til termistoren konverteres til elektrisk signal og sendes ut til monitoren for å beregne tilsvarende kroppste...