Engangs pustekrets

  • Engangs pustekrets

    Engangs pustekrets

    Pustekretser knytter en pasient til en anestesimaskin.Mange forskjellige kretsdesign har blitt utviklet, hver med varierende grad av effektivitet, bekvemmelighet og kompleksitet.

  • Utvidbar pustekrets Dobbel svivel kateterfeste

    Utvidbar pustekrets Dobbel svivel kateterfeste

    koblingsanordning som brukes i pustekretsene som har én pasientende og maskinende.Den brukes i respiratorkretsen, anestesi-navigasjonssystem osv. Den består av en 15 mm universell kontakt, koblet til pasientens ende. En annen maskinende koblet til Y-kontakten på en ventilator eller anestesi-navigasjonssystem.Brukes hovedsakelig for å ha fleksibilitet med en krets og unngå kinking av kretsen og blokkering av kretser.Den utvider seg og begrenser sin normale posisjon.Kroppen til lumen er kveilet for å utvide og kollidere, og den kan holde seg etter behov.Kollider og Reduserer lengden på kateterfestet reduserer dødrommet til pasientens pustekrets.Brukes i anestesiarbeidsstasjon og i ventilatorer