Pustesystemfilter

  • Hot salg Hme filter anestesi og pustesystem

    Hot salg Hme filter anestesi og pustesystem

    Varme- og fuktutvekslingsfiltre er ment å erstatte de normale oppvarmings-, fuktighets- og filtreringsfunksjonene til de øvre luftveiene når disse strukturene omgås under anestesi og intensivbehandling.

  • Bakteriefilter BV-filter av beste kvalitet

    Bakteriefilter BV-filter av beste kvalitet

    Medisinske filtre brukes i åndedrettsstøtteutstyr som livstøtte og menneskelig ventilasjonsmaskin, montert i luftveien mellom utstyr og pasient.Fjerning av bakterier fra luften som pustes inn i sykehusmiljøet er avgjørende for å beskytte pasientene, annet sykehuspersonell og livlineteknologer for pustestøtteutstyr.